top of page

İnsanlar

Kapadokya, birçok tarihi insana ev sahipliği yapmıştır. Kente yerleşen ilk insanlar Kapadokyalılardı. Dördüncü yüzyılda, Kapadokyalı Papazlar Aziz Büyük Basil ve Aziz Gregory Nazianzus, önemli teolojisini  dile getirdi ve manastır hareketini başlattı. Daha sonraki İslami zamanlarda, Rumi ve Hacı Bektaş ünlü öğretmenler, bu güne kadar gelen tarikatları öncülük etmişlerdir. Kapadokya halkı, hem bireyler hem de gruplar olarak, tarih üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu makaleler onların kayda değer yaşamlarını araştırmakta.
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page